Pretraga

Marija Pušić

Rođena je 7. rujna 1994. godine u Vinkovcima. Pohađala je i završila opću gimnaziju i srednju glazbenu školu (smjer glazbenik klavirist) u Vinkovcima. Nakon toga upisuje preddiplomski sveučilišni studij klavira na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Akademske godine 2018./2019. bila je demonstratorica za predmet Korepeticija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Diplomski sveučilišni studij klavira (klasa doc. art. Mia Elezović i Yuliya Krasnitskaya, umj. suradnik) završila je 2019. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i stekla je zvanje magistra muzike (Klavira).

Od 11. studenog 2019. do 31. srpnja 2020. obavljala je stručnu praksu u sklopu Erasmus+ programa na Singakademie Carinthia u Klagenfurtu kao klavirski suradnik dječjeg zbora Stadttheater Klagenfurt isolo pjevača u Glazbenoj školi Gustav Mahler u Klagenfurtu. ​

Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i državnim natjecanjima: Ossiach (2020.), Zagreb (2019.), Subotica (2019.), Požega (2018.), Rim (2017.), Beograd (2017.), Bijeljina (2017.), Opatija (2011.) Dobila je Oskar znanja od Ministarstva znanosti i obrazovanja za postignute rezultate u radu sa studentima (2018./2019.) Kao klavirski suradnik osvojila je prvu nagradu na 57. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Zagrebu (2019.), prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju tamburaša u Subotici (2019.), prvu nagradu i nagradu Grand Prix na 5. Međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi (2018.), prve, druge i treće nagrade na natjecanju „Prima la Musica“ u Ossiachu u Austriji. U disciplini klavirski duo osvojila je drugu nagradu na „Slobomir International Music Competition“ u Bijeljini (2017.) te drugu nagradu i srebrnu medalju na „International competition Davorin Jenko“ u Beogradu (2017.) Dobitnica je Stipendije za izvrsnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na 49. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u Opatiji dobila je treću nagradu u disciplini tria (2011.) ​

Sudjelovala je i usavršavala se na seminarima poznatih svjetskih pijanista i pedagoga: K. Krpan (Hrvatska), V. Vujić (Austrija), D. Cikojević (Hrvatska), A. Kijanowska (Poljska), S. F. Čaldarović (Hrvatska), I. Konev (Ukrajina, SAD), J. Zlatar (Hrvatska), K. Krasnitski (Bjelorusija, Hrvatska) Izvrsne glazbene vještine stekla je samostalnim nastupima, nastupima u različitim komornim ansamblima i sviranjem u orkestru na koncertima u Hrvatskoj i Austriji od kojih se mogu izdvojiti koncert u Veleposlanstvu RH u Beču, koncerte u Glazbenoj školi Gustav Mahler u Klagenfurtu, nastup na Sveučilištu Gustav Mahler u Klagenfurtu, koncerte u sklopu ciklusa Osječka glazbena srijeda, nastup u Matici Hrvatskoj u Zagrebu, nastup kao član orkestra na Međunarodnom festivalu Tamburaške glazbe u Osijeku... ​

Od 1. rujna 2020. profesorica je klavira i korepeticije u Glazbenoj školi u Valpovu i Belišću gdje redovito nastupa na koncertima, sudjeluje s učenicima na natjecanjima (2. nagrada na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus, Križevci), i korepetira učenike na natjecanjima.